Uutiset 

Uutislistaukseen

Vuonna 2022 Ylä-Savon seurakuntayhtymä seurakuntiin liittyi yhteensä 109 uutta jäsentä

Seurakunnissa kastettujen lasten ja kirkkoon liittyneiden määrät kasvoivat vuonna 2022. Seurakuntien alueelle muuttaneiden ja pois muuttaneiden välinen erotus kasvoi reippaasti. Jäsenmäärät ovat edelleen laskussa.

Uutinen_ylä savon seurakuntayhtymä_paatökset.png

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa oli vuoden 2022 lopussa yhteensä 29 840 (vuoden 2021 lopussa 30 712) jäsentä. Jäsenmäärä laski vuoden aikana 879 (707) henkilöllä. Jäsenmäärän muutos koostuu kolmesta vastinparista: kirkkoon liittyneet ja kirkosta eronneet, kastetut ja kuolleet sekä seurakuntayhtymän seurakuntien alueelta ja sen alueelle muuttaneet. 
  
Kirkosta eroaminen väheni hieman vuoteen 2021 verrattuna. Vuonna 2022 eronneita oli yhteensä 332, kun edellisenä vuonna kirkosta erosi 369. Liittyneiden ja eronneiden erotus vuonna 2022 oli -223 (-288) henkilöä.  

Seurakuntayhtymän seurakunnissa kuolleiden, mutta myös kastettujen määrä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna. Kuolleita oli 598 (530) ja kastettuja 200 (189). Erotus kuolleiden ja kastettujen välillä oli yhteensä -398 (-341).  

Seurakuntiemme alueelle muuttaneiden jäsenten määrä laski ja pois muuttaneiden määrä kasvoi. Tästä syystä seurakuntien alueelle ja alueelta pois muuttaneiden määrän erotus kasvoi reippaasti vuoteen 2021 verraten. Erotus vuonna 2022 oli yhteensä -258 (-78).   
 
Lähde: Evankelis-luterilaisen kirkon tilastot.

3.2.2023 11.55