Ympäristö 

Ympäristödiplomi ohjaa toimintaamme

Ylä-Savon seurakuntayhtymässä ja sen seurakunnissa ympäristöasiat ovat tärkeitä ja ympäristöajattelu on mukana päivittäisessä toiminnassa. Seurakuntayhtymän ympäristödiplomi uusittiin syyskuussa 2018. Diplomin uusinnassa mainittiin seuraavat erityismaininnat"

"Erityismaininnan ansaitsevat ympäristöasioiden näkyvyys yhtymän seurakuntien jumalanpalveluksissa lukuisina luontokirkkoina ja - tapahtumina, vahva ympäristöasioiden huomiointi hautausmaiden hoidossa, panostukset kierrätykseen ja jätemäärien vähentämiseen sekä kiinteistönhoidon saavutukset tilojen käyttöasteen tehostamisen ja sähkönsäästön osalta ensimmäisen diplomikauden osalta. "

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle diplomi myönnettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Nykyinen diplomi on voimassa vuosina 2018–2022, jonka jälkeen sitä haetaan uudelleen. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi perustettiin vuonna 2001.

Ympäristötyöryhmän työkalu on ympäristöohjelma

Ympäristövastaava ja seurakuntien ympäristövastaavat muodostavat yhdessä ympäristötyöryhmän. Työryhmä huolehtii yhdessä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannan ohella myös ympäristöohjelman päivittämisestä, ympäristölainsäädännön muutosten seurannasta, ympäristökoulutuksesta, -aloitteista ja tiedottamisesta, yhteistyöstä sidosryhmien kanssa ympäristöasioissa sekä aikanaan diplomin uusintahaun käynnistämisestä. Ympäristöohjelman voit katsoa täältä (Linkistä avautuu PDF -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Reilun kaupan seurakuntayhtymä

Ylä-Savon seurakuntayhtymälle on myönnetty vuonna 2013 myös Reilun kaupan arvonimi. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat ovat säännöllisesti sitoutuneet käyttämään Reilun kaupan tuotteita, kuten esimerkiksi kahvia, teetä, sokeria ja hunajaa, omissa tilaisuuksissaan. Reilun kaupan suosiminen merkitsee tekoja yhteisvastuun puolesta, mutta arvonimellä halutaan viestiä myös kirkollisverorahojen vastuullisesta käytöstä sekä pitkäjänteisestä hankintasuunnittelusta. Lisäksi seurakuntayhtymä ja seurakunnat haluavat toimia positiivisena esimerkkinä lähialueen muille toimijoille ja asukkaille. Seurakuntalaiselle tämä kertoo mm. siitä, että seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat haluavat auttaa myös kehitysmaissa asuvia lähimmäisiä. Tämä on yksi tapa antaa kehitysmaiden pienviljelijöille parempi toimeentulo sekä mahdollisuus päättää omasta elämästään.

Ympäristöopas opastaa käytäntöön

Yhteiseen ympäristöoppaaseen on tiivistetty ympäristöohjelmamme pääkohdat, ja se sisältää tietoa miten ympäristöohjelmamme toteutuu käytännössä. Opas on tarkoitettu käytännön toimenpiteiden hahmottamiseksi ja yleisen ympäristötiedon lähteeksi kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. 

Lataa Ympäristöopas tästä (Linkistä avautuu PDF -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ympäristökasvatussuunnitelma (Linkistä avautuu PDF -tiedosto Ylä-Savon seurakuntayhtymän sivuilta)Linkki avautuu uudessa välilehdessä

Ympäristövastaava seurakunnassamme

  • Pielaveden seurakunta, Jaana Kiukkonen, 040 7432 035, jaana.kiukkonen@evl.fi

Yhteystiedot ympäristöasioissa

  • Ympäristöohjelman ympäristövastaavat, palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, 040 5283 140, riitta.kaasinen@evl.fi ja seurakuntamestari Hannu Huttunen, 044 300 0928, hannu.m.huttunen@evl.fi
  • Kierrätysvastaava, henkilö vaihtunut ja ilmoitetaan lähiaikoina
  • Vaarallisten aineiden vastaava henkilö, Sami Kokkonen, 040 5581 877, sami.kokkonen@evl.fi
  • Energiavastuuhenkilö Jarno Rönkkö 044 733 5240, jarno.ronkko@evl.fi
Pielaveden kirkko on kuvattu rannalta päin niin, että kirkko näyttää olevan jyrkän rinteen päällä.
Pielaveden kirkossa käytetään maalämpöä.