Vapaaehtoistoiminta

  • juttukaverina ja rinnallakulkijana ystävää kaipaavalle
  • tilaisuuksien järjestelyissä
  • keittiöllä emännän apuna
  • tekstinlukijana jumalanpalveluksissa, kolehdinkerääjänä
  • avustajana hartaushetkissä
  • kirkkokuorolaisena

Musiikkityön sivulta saat lisää tietoa kirkkokuorosta ja ylipäänsä seurakunnan musiikkitoiminnasta.

Jokaiselle löytyy varmasti jotain!

Ota yhteyttä seurakunnan työntekijöihin!