Uutislistaukseen

Graafinen Nilakka -järvi sekä Keiteleen ja Pielaveden kirkkojen figuurit.

Seurakunnat yhdistyvät vuoden vaihtuessa Nilakan seurakunnaksi - Mikä muuttui?

17.12.2021 14.46

Seurakuntien yhdistyessä Keiteleen ja Pielaveden seurakunnat muuttuivat yhdeksi yhteiseksi Nilakan seurakunnaksi.

Miksi Keiteleen ja Pielaveden yhdistyivät?  

Seurakuntarakennemuutoksella pyritään turvaamaan seurakunnan perustoiminta Keiteleellä ja Pielavedellä.     

Yhdistymisen taustalla ovat pitkään jatkuneet taloudelliset haasteet. Molempien seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt, eikä tämän suuntainen kehitys ole pysähtymässä.   

Yhdistymisen tavoitteena on yhdistää seurakunnan työntekijöiden resurssit ja tarjota molemmilla paikkakunnilla tasa-arvoisesti toimintaa kaikille ikäryhmille. 

Kun Keiteleen ja Pielaveden seurakunnat yhdistyvät, saamme molemmilla paikkakunnilla paremmin turvattua seurakunnan toimintaa ja olemassaoloa. Seurakunnan jäsenmäärä ja rakenne vaikuttavat siihen, miten paljon meillä voi olla työntekijöitä eri työaloilla. Tämä yhdessä vapaaehtoistoiminnan kanssa vaikuttaa siihen, miten voimme seurakunnan toimintaa seurakuntalaisille järjestää.” kertoo kirkkoherra Arto Penttinen

Mikä muuttuu kun seurakunnat yhdistyivät? 

”Seurakunta on yhteinen niin keiteleläisille kuin pielavetisille ja toiminta jatkuu molemmilla paikkakunnilla. Muutoksia tulee, mutta suurin niistä saattaakin olla seurakunnan nimen muuttuminen” –toteaa Nilakan seurakunnan tuleva kirkkoherra Arto Penttinen. 

Oman seurakunnan nimen muuttumiseen voi liittyä paljon tunteita. Pielavedellä jatkavat tutut työntekijät, ja Keiteleen toiminnan käynnistyessä pääsemme paremmin tutustumaan mm. kouluyhteistyön tai rippikoulun tiimoilta. Ensi kesänä pidämme ensimmäisen Nilakan seurakunnan tyttöjen ja poikien leirin Sukevan Hirsikankaalla" kertoo nuorisotyönohjaaja Jyrki Kiukkonen Pielaveden seurakunnasta  

Jyrki Kiukkonen ja kappalainen Timo Jokela huolehtivat jo nyt tänä syksynä alkaneista rippikouluista molemmilla paikkakunnilla. Keiteleen ja Pielaveden sunnuntaisten jumalanpalvelusten papit ja kanttori ovat yhteisiä jo nyt.  

Keiteleellä ei ole hetkeen ollut lainkaan seurakunnan järjestämää nuoriso- tai musiikkitoimintaa. Näitä aloitellaan ensi vuoden aikana. Lapsille ja lapsiperheille suunnatussa toiminnassa sekä diakoniatyössä toimintaa suunnitellaan ja tehdään jatkossa yhdessä molemmilla paikkakunnilla. Tutut tapahtumat ja kokoontumiset jatkuvat kuitenkin vielä vuoden alussa ennallaan molemmilla paikkakunnilla.  

Miten muutos vaikuttaa perhejuhlien kuten kasteen, häiden ja hautajaisten järjestämiseen? 

Perhejuhliin ja hautajaisiin liittyvissä järjestelyissä ei ole tulossa muutoksia, vaan seurakuntalaisia palvelevat jatkossakin seurakuntayhtymän yhteinen Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisteri sekä Hautauspalvelut. 

Miten papin tavoittaa Keiteleellä ja Pielavedellä? 

Nilakan seurakunnan pappeina toimivat Arto Penttinen ja Timo Jokela. Papit palvelevat seurakuntalaisia molemmilla paikkakunnilla paikan päällä. 

”Meidät papit tavoittaa helposti puhelimella ja tapaamiset niin Keiteleellä kuin Pielavedellä onnistuvat hyvin kun sovitaan aika etukäteen” – kertoo kappalainen Timo Jokela 

Keiteleen ja Pielaveden seurakuntien historia jatkuu Nilakan seurakunnassa 

Nyt yhdistyvillä seurakunnilla on pitkä yhteinen historia. Vanhempi seurakunnista on Pielavesi. Vuonna 1683 perustettiin Pielaveden kappeliseurakunta, johon Keitele liitettiin. Pielaveden seurakunta perustettiin vuonna 1811. Vuonna 1871 yhdeksästä kylästä muodostettiin Keitele-niminen seurakunta.  

Nilakan seurakunta on osa Ylä-Savon seurakuntayhtymää 

Seurakuntayhtymän seurakunnat vastaavat ja suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Seurakuntien perustehtävä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi. 

Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö, lähetystyö, vapaaehtoistyö, sekä ystävyysseurakuntatoiminta. 

Seurakuntayhtymän tehtävä on palvella jäsenseurakuntia ja luoda niille toimintaedellytykset huolehtimalla jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta. 

Seurakuntayhtymän tehtävistä vastaavat palvelualueet, joita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä. 

Kuka päättää jatkossa Nilakan seurakunnan asioista?  

Luottamushenkilöt seurakuntaneuvostossa, seurakuntayhtymän yhteisessä kirkkoneuvostossa ja yhteisessä kirkkovaltuustossa päättävät tehtävänsä mukaan Nilakan seurakunnan asioista. Luottamushenkilöt valitaan vuoden 2022 ajaksi seurakuntavaalien 2018 perusteella. Seuraavat valtakunnalliset seurakuntavaalit, joissa luottamushenkilöt normaalisti valitaan, pidetään vuoden 2022 aikana.  

Seurakuntaneuvosto 

Nilakan seurakuntaneuvosto johtaa seurakuntaa yhdessä kirkkoherran kanssa. Seurakuntaneuvoston koko määräytyy seurakunnan jäsenmäärän mukaan. Nilakan seurakuntaneuvostossa on 12 luottamushenkilöä.  

Seurakuntaneuvosto vastaa oman seurakuntansa toiminnan järjestämisestä. Se esimerkiksi valitsee oman seurakunnan hengellisen työn työntekijät, tekee esityksen oman seurakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvosto antaa myös lausuntoja seurakuntayhtymän yhteiselle kirkkoneuvostolle ja yhteiselle kirkkovaltuustolle omaa seurakuntaa koskevista asioista. 

Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttävät luottamushenkilöt yhteisessä kirkkovaltuustossa, jonka 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee luottamushenkilöt yhteisessä kirkkoneuvostossa (10 jäsentä + puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle esittelee virkavastuulla seurakuntayhtymän hallintojohtaja.  

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää myös seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat.  

Yhteisen kirkkovaltuuston 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaan. Nilakan seurakunta saa kahdeksan luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon. 

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto 

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle. Se johtaa yleisesti seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa, hoitaa seurakuntayhtymän taloutta ja valitsee yhtymän palveluksessa olevat henkilöt. 

Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 10 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Nilakan seurakunta saa kaksi edustajaa yhteiseen kirkkoneuvostoon. Puheenjohtajana toimii yksi jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.